Vand og vandbehandling

Vi arbejder som entreprenør med speciale inden for løsninger af vand og vandbehandling af drikkevand, procesvand, kommunalt og industrielt spildevand, slam, afløb, jord- og grundvand.Udvalgte referencer:

- Marbjerg Vandværk  

- Tysinge Renseanlæg

- Slagelse Slamafvanding 

- Snubbekors Vandværk