Første spadestik til nyt Biomassefyret fjernvarmeværk i Slagelse.

 

Der var leben ved Stop 39 forleden, da SK Forsyning og Georg Berg tog det første spadestik. Det var startskuddet til opførelsen af et nyt biomassefyret fjernvarmeværk, der skal stå færdigt til januar 2015. Værket vil levere billig og miljørigtig fjernvarme til store dele af Slagelses borgere og virksomheder. Kontrakten på bygningsprojektet blev underskrevet den 4. marts.Projektet har en samlet kontraktsum på ca. 30 mio. kr. og omfatter opførelse af ca. 3500 m2 bygningsanlæg i hovedentreprise, omfattende brændselslager, kedelhal, servicearealer og administrationsafsnit samt transportveje og pladser. ”Vi er naturligvis godt tilfredse med at vinde så stor og interessant en opgave, som det nye varmeværk for SK Forsyning er og især, at der er tale om en entreprise i Slagelse, siger adm. direktør i Georg Berg, Christian Berg og fortsætter: ”Vi har i forvejen gode relationer til SK Forsyning - senest ved opførelsen af deres nye Slamafvandingsanlæg på Dalsvinget i Slagelse. Det er en entreprise af samme størrelse som det nye varmeværk, og i øvrigt et projekt, som netop nærmer sig sin afslutning i disse måneder. Det giver god mening i forhold til vores grundlæggende filosofi om, at vi gerne vil arbejde flere gange for de samme kunder. Vi vil gerne levere et ordentligt stykke arbejde og yde en kvalitet, så vi får lov til at bygge for kunden igen”, afslutter adm. direktør Christian Berg.”