Marbjerg Vandværk

Sag: Marbjerg Vandværk Bygherre: Hovedstadens Forsyning/HOFOR A/S Udførelsesår: 2013 Arkitekt: Ingeniør: Krüger A/S Entreprisesum: kr. 28.600.000 Entrepriseform: Hovedentreprise Georg Berg A/S har opført et nyt vandværk nordøst for Roskilde. Det nye Marbjerg Vandværk har et areal på ca. 2000 m2, som fordeler sig på 200 m2 administrations- og mandskabsfaciliteter, 900 m2 til nye rentvandstanke. I dele af bygningen etableres kælder for rørføring. Bygningen udføres som et traditionelt betonbyggeri