Skælskør Boligselskab afd. 6

Bygherre: Skælskør Boligselskab, Afd. 6 Udførselsår: 2018/2019 Arkitekt: Mangor & Nagel A/S Ingeniør: EKAS Rådgivende Ingeniører Entreprisesum: kr. 21.000.000 Entrepriseform: Hovedentreprise Entreprisetype: Renovering Byggeriet omhandler udskiftn. af døre og vinduer, udskiftn. af tagbeklædning og etablering af nye veluxaltaner, etablering af 11 stk. tilgængelighedsboliger og sammenlægn. af 8 stk. boliger, nye køkkener samt nyt ventilationsanlæg. Omkring alle boligblokke udføres ny belægning