Kultur- og Bevægelsespark, Høng

Bygherre: Kalundborg Kommune Udførselsår: 2019/2020 Arkitekt: Elkiær + Ebbeskov Arkitekter Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniør A/S Entreprisesum: kr. 17.959.453 Entrepriseform: Storentreprise Entreprisetype: Nybyggeri Georg Berg A/S udfører lukningsentreprisen på nyt hal-byggeri i Høng. Der udfører ny multihal, rytmiksal og en mellemzone (sammenbygningen mellem den eksist. hal og de 2 nye haller). Arbejdet omfatter lever./mont. af tagkassetter og glasfacader på multisal/rytmiksal. Tagdækning mm.