Boliger til mennesker med autisme

For Slagelse Kommune opfører Georg Berg A/S 25 nye autismeboliger i Slagelse. De 25 nye boliger til borgere med autisme er på ialt 1.800 m2. Boligerne er opdelt i tre bygninger med 8 eller 9 boliger i hver bygning, samt tilhørende fællesarealer med fælleskøkkener. Der er opføres et separat fælleshus med saprum og vaskeri. Alle bygningerne bliver opbygget i betonelementer med tagkassetter i træ. Facaderne udføres med facadepuds. Entreprisesum: kr. 31.800.000