Danmarks Borgcenter

Det nye udstillingshus til Danmarks Borgcenter er først og fremmest bygget ud fra ønsket om at skabe en struktur, der underbygger og forstærker det eksisterende hierarki af bygningsstrukturer på stedet. Med sin placering, skala og materialitet indskriver den nye udstillingsbygning sig i sammenhæng med fortidsminderne som en nutidig hybrid mellem landskab og bygning. I materialitet og skala viser nybygningen et tydeligt slægtskab med landskabet og borgmur. Entreprisesum: kr. 7.500.000