Igangværende byggerier

 

 

Solafskærmning hos CBS

Georg Berg A/S er i fuld gang med at gennemgå CBS' solafskærmning. Opgaven går ud på at montere 196 stk. speciallavede Alu-profilsystemer samt udførsel af Structural Glazing limning til eksisterende udvendige solafskærmningsglas med SIKA SG500 silikone.

Tagudskiftning i Rønnebærparken

Georg Berg A/S er vundet tagudskiftning på 5 blokke i Rønnebærparken i Roskilde

MgO-plader på Birkehøj Plejecenter

Georg Berg A/S har vundet opgaven om at udskifte MgO-plader på Birkehøj Plejecenter i Høje Taastrup

Udskiftning af skydedørspartier

Georg Berg A/S har vundet opgaven om at udskifte 131 skydedørspartier i Håndværkerparken for Slagelse Boligselskab. 

Nyt Sundhedshus i Slagelse

Georg Berg A/S har skrevet kontrakt med Slagelse Kommune om at ombygge den eksisterende kontorbygning på Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse til nyt sundhedshus. Det er en hovedentreprise, hvor vi har alle fag med. Byggeriet skal stå færdigt ultimo november 2020.

Renovering af Markedspladsen

Georg Berg A/S har skrevet kontrakt med Danske Funktionærers Boligselskab om at lave en omfattende renovering af Markedspladsen, beliggende i Svinninge.
Renoveringen udmunder sig primært i sammenlægninger af 57 eksisterende lejligheder, som skal reduceres til 34 nye og større lejligheder, mens bygnings-volumenerne mindskes fra 2,5 etage til 2 etager. Formålet med renoveringen er, udover at skabe nogle større lejligheder at modernisere lejlighederne, ved at lave nye bageværelse, nye køkkener og sætte nye vinduer i , som giver lejlighederne et flot og fornyet udseende. 

Georg Berg A/S skal bygge nye seniorboliger

Georg Berg A/S har skrevet kontrakt med en lokal bygherre på en ny sag i Slagelse. Kontrakten er skrevet med Slagelse Boligselskab, og opgaven består i opførelsen af 22 nye seniorboliger i Skovlunden, som er målrettet seniorer over 60 år. Byggeriet bliver opført af lokale virksomheder, og vi er stolte over at være totalentreprenører på denne sag, hvor vi skal samarbejde med Fjerring A/S og Arkitektfirmaet HS A/S.
Skovlunden er et unikt boligområde beliggende ved Ndr. Ringgade, og disse nye boliger kommer til at ligge i lysninger i den nye skovplantage, hvor man i Slagelse har en plan om at skabe et grønt område med rekreative muligheder. 

Georg Berg A/S skal bygge spændende Kultur- og Bevægelsespark i Høng

Georg Berg A/S har indgået kontrakt med Kalundborg Kommune om at udføre tømrerentreprisen på den nye Kultur- og Bevægelsespark i Høng, som skal bygges sammen med den i forvejen eksisterende Høng Hal. Høng Hallen har en god placering i landskabet, idet landskabet omkring hallen rummer meget plads til leg og fysiske aktiviteter, hvilket giver gode muligheder for at skabe en spændende og flot bevægelsespark. Der skal bygges to nye haller, som bliver bundet sammen via et flot åbent "loop", ligesom billedet illustrerer.
Vores arbejde består primært i at montere vinduer, døre og loft, samt en hel del facadearbejde, som alt sammen starter fra foråret 2019.

Stor tømrerentreprise, Sydbyen i Slagelse

Georg Berg A/S har vundet en stor tømrerentreprise i Slagelse, som består af en tagudskiftning på ialt 23 boligblokke i Sydbyen. Sagen er dermed en lokal sag, hvilket er glædeligt for os, da vi værdsætter de lokale samarbejder højt. Arbejdet består i at nedrive det gamle tag, og udskifte med nyt eternittag.
Derudover skal der laves en ny gangbro, dueværn, samt udskiftning af isolering. 

Georg Berg A/S har indgået en aftale med Skælskør Boligselskab, som omfatter renovering af Jernbanevej 11A-15B, også kendt som afdeling 6.

Afdeling 6 består af i alt 38 boliger fordelt på 3 boligblokke, som er omfattet af en renoveringshelhedsplan bestående af følgende arbejde: Udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tagbeklædning, etablering af 11 stk. tilgængelighedsboliger, sammenlægning af 8 stk. boliger, udskiftning af vand- og varmeinstallation mm. Efter denne renovering vil lejlighederne fremstå moderne og være mere tilpasset til hvad man kan forvente af en lejlighed i 2018.
Vi er rigtig glade for endnu en lokal sag i vores kommune, og for at de lokale udbydere synes godt om vores kvalitet og vores samarbejde. De gode samarbejder er noget vi tillægger stor værdi i virksomheden. Skælskør Boligselskab er bygherrer på denne sag, mens der bliver samarbejdet med følgende rådgivere: Totalrådgiver, EKAS Rådgivende Ingeniører A/S, Mangor og Nagel A/S, samt Landskabsarkitekt, Lassen Landskab A/S.

Georg Berg A/S er totalentreprenør på stort byggeprojekt i Sorø. Entreprisen har en samlet værdi på over 50 millioner kroner 

 

I samarbejde med arkitektfirmaet HS skal Georg Berg A/S stå for hoved-entreprisen i opførslen af 54 almene boliger i Sorø Kommune. Boligerne er bestilt af Sorø Boligselskab og skal stå færdig d. 15. marts 2019. 

Entreprisen omhandler udover opførslen af boligerne også anlæg af stier, veje, p-pladser og grønne områder.

 

Georg Berg værner om kvaliteten i alle led af byggeprocessen og med opførslen af 54 almene boliger i Sorø, bidrager Georg Berg til, at Sorø Kommune kan tilbyde sine borgere boliger, der giver en æstetisk merværdi og samtidig bugner af kvalitet.  

Georg Berg A/S vinder ombygning af Telefonfabrikken
 

Georg Berg A/S har vunder ombygningen af Telefonfabrikken i Gladsaxe. Telefonfabrikken skal omdannes til et nyt spillested for unge. Vi ser meget frem til at løse denne her spændende opgave i samarbejde med BBP Arkitekter og Lyngkilde Ingeniør. 

Vi er virkelig stolte af at skulle stå for denne entreprise. Vi vil så gerne være med til at forme den verden, vi lever i via gode, bæredygtige byggerier, der fordrer fællesskaber. Med ombygningen af telefonfabrikken har vi mulighed for at vise at kultur, ungdom og arkitektur kan forenes i rum og omgivelser.